Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH TẠI ĐIỆN LẠNH LÊ GIA PHÁT

Chính sách bảo hành khi sử dụng dịch vụ tại Lê Gia Phát

- Bảo hành khi lỗi do nhân viên gây ra
- Bảo hành trong 3 tháng từ ngày sửa chữa 

 

Zalo